نکاتی در باره نحوه بند کشی آجر نسوز

نکاتی در باره نحوه بند کشی آجر نسوز

آجر نسوز نما

*قبل از نصب آجرها محل اتصال آجربروی دیوار مرطوب گردد.

* حداقل وحداکثر ملات خور پشت آجر بین ۲تا۴ سانتی مر باشد.

* بهترین دما جهت نصب  آجر نسوز بین ۵ تا ۳۵ درجه سانتی گراد است وهرگز در در زمان یخبندان نباید عملیات نما کاری انجام شود.

* ماسه وآب مورد استفاده در ملات ها باید عاری از هرگونه مواد آلی باشد.

* مناسب ترین زمان جهت بند کشی حداقل چند هفته بعد از نصب آجرها است.

* قبل از بند کشی محدوده مورد نظر باید مرطوب گردد.

* بهترین زمان برای استفده از ملات آماده شده جهت بند کشی حداکثر ۲تا ۵ ساعت می باشد.

* به منظور همگن شن ملات مناسب برای بند کشی ، حداقل چند دقیقه باید آن را ورز داد و هیچگاه از صفحه ملات برای این منظور استفاده نشود .

* هنگام بند کشی باید ملات را روی قلم بند کشی قرار داد وسپس ان را بین شیار ۲ آجر فرو برد .

* هرگز نباید از دستمال مرطوب به منظور تمیز نمودن اضافات ملات بین شیارها استفاده نمود.

* بهترین گزینه به کار بردن برس ، پس از گذشت ۲ ساعت می باشد.

* چنانچه از رزین به منظور ضد آب نمودن آجر استفاده شود باید سازه کاملا خشک وتمیز باشد.

* به ملات بند کشی میتوان پودرهای رنگی اضافه نمود اما مقدار ان در ملات نباید از ۱۰ درصد وزن سیمان تجاوز کنند و علاوه بر آن باید ضد قلیا بوده ودر مقابل نور ، ثبات خود را در دراز مدت حفظ نمایید.

نظرات خود را اعلام کنید